Kategorie

Slevy

JSME DISTRIBUTORY TĚCHTO ZNAČEK

Jak reklamovat?

   1. Co nejdřív nás informovat e-mailem anebo telefonicky o reklamaci.
   2. Poslat reklamovaný tovar na naši adresu.
   3. Reklamaci vyřešíme v souladu  s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníka.

  • Kupující je povinný tovar při jeho převzetí prohlídnout. Když  zjistí mechanické poškození obalu tovaru, je kupující povinný stav tovaru zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše spolu se zástupcem dopravců. Zodpovědnost za poškození v době dopravy tovaru kupujícímu nese dopravce,  tovar je pojištěný. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnutá přiměřená sleva anebo dodaný nového výrobku.

  • Reklamace týkající se nesprávného druhu anebo počtu tovaru akceptujeme max. do 14 dní od přebraní tovaru odběratelem od přepravců.

  • Reklamace týkající se kvality tovaru se řeší v souladů s obchodním zákoníkem. Reklamace musí odběratel podat písemně spolu s daňovým dokladem o koupě a přiložit fotografii případně  jinou dokumentaci prokazanou reklamovanou chybu tovaru. Ak se reklamace řeší vrácením tovaru, odběratel je povinný poslat tovar dodavateli kurýrem, ak jeho hodnota přesahuje 50 Euro bez DPH anebo poštou doporučeně ak jeho hodnota je nižší než 1300,-Kč  bez DPH. Náklady na odeslaní tovaru zpět dodavateli snáší odběratel.

  • Na nový tovar se vztahuje záruka 1 rok, ak není individuálně dohodnutá jiná doba anebo je na tovare vyznačená doba spotřeby. Při reklamaci se záruka na tovar prodlužuje o dobu, která odpovídá času od nahlášení reklamace až po jej vybavení a to jen když byla reklamace oboustranně a uznaná dodavatelem.  Ak se reklamace řešila výměnou tovaru anebo jeho součástí, záruka nového trvá len do doby kdy trvá záruka původního - reklamovaného tovaru anebo jeho součastí.

  • Reklamace se nevztahuje na tovar, který nebol vhodně skladovaný anebo se při jeho opracovaní nepoužil správný postup. Reklamaci vybavuje dodavatel opravou anebo výměnou tovaru a je v pravomoci dodavatele, který způsob zvolí. Ak dodavatel není schopný tovar opravit anebo dodat nový, má odběratel nárok na vrácení adekvátně kupní ceny tovaru -podle toho či odběratel reklamuje celý tovar anebo jen jeho část/např. plastové tabule a pod../

  • Drobné vady, které nemají vplyv na správní funkčnost tovaru nejsou důvodem na nezaplacení faktury za tovar v dohodnutém terminu. Dodavatel nenese žádnou  zodpovědnost za finanční a jiné ztráty, které vznikli Odběrateli z důvodu chybného anebo nekvalitního zboží.

 

Všeobecné obchodní podmínky pro uhaleshop.cz nájdete v obchodních podmínkách.